Структура управе за културу

Адреса: ул. Вожда Карађорђа 16
Телефон: 018/505-633
Факс: 018/505-632

Начелник: Небојша Стевановић
e- mail: nebojsa.stevanovic@gu.ni.rs


 

ИНФОРМАТОР О РАДУ УПРАВЕ ЗА КУЛТУРУ

 

НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ:

Управа за културу образована је за област културе и информисања. У складу са својим овлашћењима, која проистичу из закона и прописа Града, Управа обавља послове поверене законом и утврђене прописима Града. Управа за културу има два одсека у којима се обаљају следећи послови:

  1. Одсек за Установе у култури
  2. Одсек за градске манифестације и међународну сарадњу

Детаљније

 

Контакт телефони:

018/505-633 Технички секретар

018/505-635 Одсек за установе у култури

018/505-637 Одсек за градске манифестације и међународну сарадњу