Народно позориште Ниш

narodno
Установа НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ
Скраћени назив
Адреса Синђелићев трг бб
Тел Централа +381 18 527 371

Управа +381 18 245441

Благајна +381 18 245 472

Маркетинг +381 18 245 478, +381 18 209 220

Факс + 381 18 245 441
Контакт особа/функција Иван Вуковић, директор
Контакт е-маил npnis@narodnopozoristenis.rs

marketing@narodnopozoristenis.rs

Интернет сајт www.narodnopozoristenis.rs
Број запослених 92
Историјат Народно позориште у Нишу је институција културе са традицијом сa од 124 године и једно је од значајнијих позоришта у Србији. Плејада великих српских глумаца, редитеља и уметника прошла је и пролази нишком позоришном сценом. До сада смо остварили сарадњу и са многим позориштима и уметницима Учесници смо свих значајних српских фестивала и добитници многих награда.У уметничком и естетском смислу поставили смо високе стандарде и тиме допринели културном и духовном развоју града Ниша. Старо по трајању, у својим настојањима да стално подиже уметнички ниво и прати европске позоришне трендове, Народно позориште је и те како младо.

 

Ресурси Зграда позоришта налази се у центру града, у урбаном језгру Ниша.

Објекат је под заштитом као споменик културе. Зграда поседује сценско-гледалишни простор (сцену са оркестарским простором, једну пробну салу, 7 глумачких гардероба) и радни канцеларијски простор… Гледалиште је структуирано у два нивоа, партеру и балкону, укупног капацитета 527 седишта. Значане реконструкције извршене су 1968., 1986., 2002. И 2010. Године. Структуру запослених чини Уметнички сектор, Општа служба и Технички сектор.

Програми и активности Народно позориште у Нишу, настоји да успешним и креативним радом реализује представе и друге уметничке пројекте који гарантују успех и високи уметнички ниво. Циљ позоришта је да својим активностима испуни културни, образовни и социјални ефекат. У оквиру плана и програма позоришта, на сталном репртоару је 15 представа, више од 100 одиграних представа годишње, најмање 4 премијера у сезони, презентовање рада позоришта на свим важнијим фестивалим у земљи и свету, успешна сарадња са страним културним центрима у земљи, међународним организацијама, привредним партенерима и невладиним сектором…Континуирани рад на анимацији нове позоришне публике, примена новог маркетиншког концепта и упорна едукација школске и студентске циљне групе…Ове године, позориште организује и Први позоришни фестивал глумачких остварења «Глум Бал Фествал», који ће се одржати од 1.11. до 7.11.2011. године. На фестивалу ће учествовати позоришта из земаља Западног Балкана.