Народни музеј Ниш

muzej
Установа НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ
Скраћени назив
Адреса Генерала Милојка Лешјанина 14
Тел + 381 18 513 430

+381 18 248 189

Факс +381 18 246 622
Контакт особа/функција Славиша Поповић, директор
Контакт е-маил muzejnis@open.telekom .rs
Интернет сајт http://www.narodnimuzejnis.rs
Број запослених 60
Историјат Основан је 2.априла 1933. год. са задатком да прикупља, проучава, чува и презентује културне вредности Ниша и околинe. Званично је отворен 22.октобра 1933. год., под називом Историјско – етнографски музеј у кући Христодулових. Од 1947.год. мења назив у Народни музеј, са седиштем у ул. Димитрија Димитријевића (данас Епископска ул.). У објекте у којима се и данас налази, у Ул.Генерала Милојка Лешјанина 14 и у ул. Николе Пашића 59, Музеј је пресељен 1950 год..

Иако постоји скоро осамдесет година, Музеј није добио своју наменску зграду.

 

Ресурси Народни музеј Ниш је комплексног типа . У својим фондовима има преко 40.000 предмета из области археологије, етнологије, историје, историје уметности, културне историје и нумизматике као и две спомен збирке, Стевана Сремца и Бранка Миљковића. У његовом саставу су и конзерваторско-препараторске радионице, фото лабараторија и библиотека са преко 10.000 књига. Поред управне зграде у Ул.Г.М.Лешјанина 14 (изграђена 1927 год. површине 585м2) и зграде у Ул. Н.Пашића (изграђена 1894 год. површине 520м2) где се налази и стална археолошка поставка, у саставу Музеја су и археолошки локалитет Медијана, историјски споменик Ћеле Кула, Концентрациони логор на Црвеном крсту, изложбени простор Галерија Синагога, Ул Давидова 2 (изграђена 1925 год., површине 372м2), као и нише у Тврђави (изграђене 1857 год. , површине 30м2) које се користе као сувенирница.

 

Програми и активности Основни сегменти активности Народног музеја су прикупљање, чување и презентација културних вредности у духу музеолошких принципа. Прикупљајући, чувајући, документујући, изучавајући и презентујући музејске вредности свога окружења и сазнања о историјским контекстима њиховог настанка, Музеј се брине о чувању и унапређењу културног наслеђа као и о ширењу општих културних вредности и испуњавању васпитно – образовних задатака. Музеј презентује идеје и ствара доживљаје, служећи као извор знања и активни образовни и комуникацијски центар свог окружења чиме афирмише вредности Нишког краја и доприноси општем развоју окружења. Током деценија постојања, приређено је више стотина изложби, како од предмета из музејских збирки тако и гостујућих. Многе изложбе Музеја путовале су широм земље и својим садржајем упознавале јавност са културом и историјом нашег града. У годинама које долазе, Музеј ће бројним излагачким активностима наставити ову праксу трудећи се да прати потребе савремене музеологије и презентује различите садржаје.

Научно-стручно гласило Музеја је ЗБОРНИК у коме радове објављују радници Музеја али и велики број сарадника из других установа и музеја а такође је током година објављен и велики број различитих публикација