Историјски архив Ниш

arhiv
Установа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ
Скраћени назив Архив
Адреса Ниш, Тврђава бб
Тел + 381 18 515-608
Факс + 381 18 515-609
Контакт особа/функција Иванка Станчевски, директор
Контакт е-маил arhivnis@open.telekom.rs
Интернет сајт www.arhivnis.co.rs
Број запослених 23
Историјат Историјски архив Ниш основан је као архивско средиште 24. априла 1948. године Одлуком Министарства просвете НР Србије, чиме је у Нишу званично започела организована друштвена брига о писаним документима.У својој, шест деценија дугој историји, Архив је мењао назив, организацију и територијалну надлежност. У периоду од 1951. до 1956.године био је Градска државна архива, од 1956. до 1959.године био је Историјски архив среза Ниш, са широком територијалном надлежношћу, која је обухватала 16 општина срезова Ниш, Прокупље и Пирот.Формирањем округа у Србији 1991.године, архивска одељења у Прокупљу и Пироту прерасла су у самосталне архивске установе, а надлежност Историјског архива Ниш сведена је на територију града Ниша и општина Ражањ, Сокобања, Алексинац, Сврљиг, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан.

 

Ресурси У згради Историјског архива Ни, која је и сама културно добро под заштитом државе (површине 1200 квм), заштићено је укупно 897 фондова вредне архивске грађе у обиму од 3.088 метара дужних. Фондови су разврстани у три основне групе: а) архивски фондови државних органа, установа,организација и других институција; б)породични и лични архивски фондови; в) збирке. Највећа количина архивске грађе сачувана је о раду Скупштине среза Ниш (1944-1967) – 1225 кутија документације заузело је читав један депо. Ништа необично, ако се зна да је нишки срез у свом саставу 1946. године имао 39 општина са бројним органима, секретаријатима, одељењима, управним установама и инспекцијама за све области друштвеног живота, од унутрашњих послова и опште управе до социјалне политике, народног здравља, рада и радних односа.

Архивска грађа је категорисана – у Историјском архиву Ниш заштићено је 56 фондова архивске грађе од изузетног и великог значаја у укупном обиму од 536,6 метара дужних. Фондове од изузетног значаја прогласила је Влада Републике Србије, а Архив Србије, на предлог нишког Архива, установио је списак фондова од великог значаја.

Архив чува и 56 старих књига насталих од 1788. до 1867. године. Најстарије међу њима, заведене под редним бројем 1. су “Басне Езопове и других баснописцев”, које је превео и приредио Доситеј Обрадовић, а штампане су у Лајпцигу 1788. године, као и примерак књиге првог српског историчара Јована Рајића, аутора “Историје разних словенских народов”, издате 1794. године у Бечу. Ту је и Зборник са 108 закона, уредаба и уредбених указа у књажевству Србији од 1849. до 1850. године. Архив такође чува и 128 ретких књига насталих у периоду од 1868. до 1945. године, затим 1.610 наслова нишке периодике, од којих се 672 односи на стару штампу. Најстарије су “Нишке новине” из 1886. године и “Слобода”– лист за политику, привреду и књижевност из 1889. године. Из те године Архив чува и 12 примерака најстаријег дечјег листа “Ђаче”, чији је издавач био учитељ Петар Никетић.

У Историјском архиву Ниш заштићено је 213 црквених матичних књига рођених, венчаних и умрлих из периода од 1832. до 1913. године са територије која му је дата у надлежност.

У Архиву се чувају и збирке позивница, разгледница, честитки, плаката, фотографија и збирка varia, сa око 1.000 вредних појединачних предмета. Под бројем 1. је најстарији документ Историјског архива у Нишу – бакротиск из 1737.године.

Програми и активности Основна, законом утврђена делатност Историјског архива је прикупљање, сређивање и чување архивске грађе и њена техничка заштита микрофилмовањем и дигитализацијом, што су редовни послови Архива започети, истина, у скорије време-2007. и 2009. године. Архив има развијену културно просветну делатност – излагачку и издавачку. У својој историји Архив је приредио 81 изложбу докумената-реч је најчешће о тематским изложба, које се баве историјатом овог града и краја, али и о значајним личностима и догађајима из богате прошлости Нша и околине. Издвачка активност почиње 1982. године штампањем докумената најстаријег фонда “Сокобања и срез бањски 1836-1914”. Недуго затим објављене су и публикације: “Старе и ретке књиге”, неколико монографија и,као најобимнији и најважнији подухват,“Водич Историјског архива Ниш”, штампан 1996.г. Нови допринос културно просветној активности је часопис “Пешчаник”-први број објављен је 2003, а овог октобра представљен је јавности девети број овог часописа за историографију, архивистику и хуманистичке науке.

Архив је на услузи истраживачима при обради тема за које су се одлучили стручним саветима у вези коришћења архивске грађе, а од користи је и грађанима и правним лицима издавањем докумената из архивске грађе за остваривање њихових права.