Галерија савремене ликовне уметности

galerija
Установа ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
Скраћени назив ГСЛУ
Адреса Кеј кола српских сестара број ½
Тел + 381 18 513 701

+381 18 512 640

Факс +381 18 512 642
Контакт особа/функција Милић Петровић, директор
Контакт е-маил gslunis@gmail.com
Интернет сајт http://www.gslunis.org/aktuelno.html
Број запослених 20
Историјат Основана 11. јуна 1970. године. као прва специјализована и самостална установа културе те врсте на подјучју јужне Србије чији је задатак да прати, проучава, презентује и популарише савремену уметности као и да формира властити фонд уметничкиг дела.
Ресурси ГСЛУ Ниш има три изложбена простора: галерију “Србија” ( приземни објекат на централном градском тргу укупне пошршине 320м2), Уметнички павиљон ( у комплексу нишке Тврђаве, објекат саграђен 1857. а адаптиран 1970. површине 240м2) и Салон 77 (у централном делу Тврђаве, некадашња Бали бегова џамија саграђена 1523. обновљена и ревитализована 1977, површине 64м2).За четрдесет година постојања ГСЛУ Ниш је у овим просторима приредила више од хиљаду самосталних и колективних изложби националне и стране уметности. ГСЛУ има 20 запослених.
Програми и активности Изложбени програм чине традиционалне годишње изложбе, велике ретроспективне изложбе истакнутих уметника, ауторске изложбе кустоса и изложбе које по конкурсу одобри Уметички савет. ГСЛУ Ниш има развијену сарадњу са музејима и галеријама из целе Србије, са страним културним центрима у Србији (Француски културни центар, Гете институт, институт Сервантес…) као и са страним партнерима ( Удружење уметника Бугарске, атеље Presse Papie – Квебек, Канада…). Својим изложбеним програмом Галерија презентује најразличитије видове савремене уметничке продукције поштујући принципе актуелности и аутентичности без обзира на генерацијску или стилску припадност уметника. Од свог оснивања ГСЛУ Ниш води послове организације и реализације међународне Ликовне колоније “Сићево” која наставља традицију Прве југословенске уметничке колоније – најстарије на Балкану (основане 1905). Колонија се одржава сваке године од 1. до 10. септембра у селу Сићеву (25 км. од Ниша). ГСЛУ је 2006. год. оформила и графичку радионицу која се одржава у згради колоније у Сићеву, током месеца маја у трајању од 7 дана. Захваљујући овим манифесатацијама као и поклонима уметника и повременим откупима , формиран је импозантан фонд уметничких дела који тренутно има 1186 експоната. Фонд ГСЛУ је највреднија збирка наше савремене уметности на подручју јужне Србије, садржи референтна дела протагониста и актера различитих уметничких праваца и стилова од седамдесетих година XX века. У циљу адекватног обављања музеолошке делатности ГСЛУ је као своју службу установила и конзерваторску радионицу. ГСЛУ објављује једном месечно часопис за културу и уметности ИИЧ у електронској форми и редовно ажурира свој сајт.