Факултет уметности

http://www.artf.ni.ac.rs/

Organizacionu strukturu Fakulteta umetnosti u Nišu čine sledeći departmani: Deepartman za likovne umetnosti, Departman za primenjene umetnosti i Departman za muzičku umetnost. Departman za muzičku umetnost čine katedre: Teorijski predmeti, Stručno-umetnički predmeti, Solfeđo, Klavir, Komplementarni klavir, Kamerna muzika, Gudački instrumenti, Duvački instrumenti, Gitara, harmoniku, Solo pevanje.

Nastavne i vannastavne aktivnosti realizuju se u okviru četiri centra Fakulteta umetnosti.

Izdavački centar realizuje izdavačku delatnost Fakulteta.

Centar za naučno-istraživački rad u umetnosti na Balkanu – Balkan Art Forum (BARTF) predstavlja organizacionu jedinicu Fakulteta u okviru koje se obavljaja priprema i organizovanje istraživačkog rada na polju društveno- humanističkih nauka i polju umetnosti, organizovanje domaćih i međunarodnih naučnih skupova, usavršavanje nastavnih metoda u oblasti umetnosti, prikupljanje informacija o dešavanjima u kulturi i uspostavlja moderan, efikasan, racionalan i kreativan sistem upravljanja kulturom. Centar omogućava povezanost sa srodnim institucijama u razmeni naučnih, stručnih, poslovnih i umetničkih informacija.

Multimedijalni centar organizovan je kao resurs savremenih servisa komunikacione i informacione tehnologije, čijom implementacijom se obezbeđuje novi kvalitet akademskom okruženju. Ovaj centar podržava akademsku zajednicu u prikupljanju i prenošenju stručnog znanja radi unapređenja obrazovanja i istraživanja u oblastima kulture, umetnosti i nauke. Raznovrsnim programima – koncertima, naučnim tribinama, scenskim, muzičkim, likovnim programima, multimedijalnim i interdisciplinarnim projektima – Centar pratiti nove tendencije u kulturi i umetnosti. Multimedijalni centar svoju delatnost obavlja u Koncertno-izložbenom prostoru u kojem postoji i Tonski studio sa savremenom opremom za snimanje i tonsku produkciju.

Računarsko-informacioni centar obezbeđuje tehničke preduslove za rad naučno-obrazovnog kadra i pruža podršku u realizaciji multimedijalnih prezentacija, video konferencija, informatičke edukacije, video streaminga i učenje na daljinu (Moodle internet platforma).